Επικοινωνία
Head Office:
4, Venizelou str
Thessaloniki, 54624

Phone

+30 2310 222413

Email
sales@dayrise.gr
dayrise

MHTE 09.33.E.60.00.01448.0.1
4, Venizelou str
Thessaloniki, 54624
Greece

Phone

+30 2310 222413

Email
sales@dayrise.gr
  

Let's socialize