ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ | ΠΤΗΣΕΙΣ | ΤΑΞΙΔΙΑ | LASTMINUTE | ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | ΜΕΛΗ | ΕΡΓΑΣΙΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

STEP2 - Επιλέξτε αναχώρηση...

Αναχώρηση από: Θεσσαλονίκη

     
 
Επιλέξτε ημερομηνία αναχώρησης
Δεκέμβριος 2019   Ιανουάριος 2020   Φεβρουάριος 2020   Μάρτιος 2020   Απρίλιος 2020   Μαϊος 2020  
           
Ιούνιος 2020   Ιούλιος 2020   Αύγουστος 2020   Σεπτέμβριος 2020   Οκτώβριος 2020   Νοέμβριος 2020  
           
 
 
2Ο. ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΛΗΜΝΟ 2019 5μέρες

1η η΅έρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΑΒΑΛΑ - ΛΗΜΝΟΣ (150χλ΅.)
Συγκέντρωση στο γραφείο ΅ας και αναχώρηση για Καβάλα. ’φιξη στο λι΅άνι της Καβάλας
και επιβίβαση στο πλοίο για το πανέ΅ορφο νησί της Λή΅νου. ’φιξη στο ξενοδοχείο,
τακτοποίηση στα δω΅άτια και το βράδυ ελεύθεροι για ΅ια πρώτη γνωρι΅ία ΅ε την πόλη
της Μυρινας. ∆ιανυκτέρευση.
2η η΅έρα: ΜΥΡΙΝΑ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ - ΚΑΣΠΑΚΑ
Πρωινό.Το ταξίδι ΅ας ξεκινά από τη Μύρινα, την πρωτεύουσα του νησιού. Το Κάστρο
«στεφανώνει» την γραφική νησιωτική πολιτεία. Θεωρείται το ΅εγαλύτερο του Αιγαίου.
Είναι πραγ΅ατική απόλαυση η βόλτα στις δύο της γειτονιές, τον Ρω΅αίικο Γιαλό, ΅ε τα
παλιά κτήρια των εύπορων Λη΅νιών της Αιγύπτου και τον Τούρκικο (ή Λι΅άνι, ή Ν.
Μάδυτος). Θα έχου΅ε τη δυνατότητα να επισκεφθού΅ε το Αρχαιολογικό Μουσείο, να
γνωρίσου΅ε το παλιό λι΅άνι ΅ε το λή΅νιο “Big Ben”και να εντοπίσου΅ε το ρώσσικο οχυρό
της Ντάπιας. Συνεχίζοντας κατευθυνό΅αστε προς την παραλία του Αγίου Ιωάννη του
Κάσπακα. Η ακτή είναι α΅΅ώδης, πλήρως οργανω΅ένη και «βλέπει» προς το Αγιο Ορος
και την Χαλκιδική. Θα απολαύσου΅ε το ΅πάνιο ΅ας, θα γευ΅ατίσου΅ε εξ’ ιδίων .
Επιστροφή στο ξενοδοχείο ΅ας. Ξεκούραση. Ελεύθερος χρόνος. ∆ιαν/ση.
3η η΅έρα: Β.Α. ΛΗΜΝΟΣ - ΚΑΒΕΙΡΙΟ – ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙ
Πρωινό. Σή΅ερα εξερευνού΅ε το νησί, εστιάζοντας στο Β.Α. ΅έρος. Κατά τη διαδρο΅ή ΅ας
προς το χωριό Βάρος θα έχου΅ε την ευκαιρία να δού΅ε έναν απολιθω΅ένο κορ΅ό
δένδρου ο οποίος ανήκει στο απολιθω΅ένο δάσος του νησιού και το οποίο έχει ηλικία 20
εκατ. χρόνων. Πρώτος ΅ας σταθ΅ός είναι ένα από τα ΅εγαλύτερα και σπουδαιότερα χωριά
της Λή΅νου, το Κοντοπούλι, όπου πέρασε τα χρόνια της εξορίας του ο ποιητής Γιάννης
Ρίτσος. Τα παραδοσιακά χτισ΅ένα πέτρινα σπίτια, οι περιποιη΅ένες αυλές και τα
΅ποστάνια, θα ΅ας εκπλήξουν ΅ε τη λεπτο΅έρεια της αρχιτεκτονικής τους. Επό΅ενος
σταθ΅ός ΅ας ένας σπουδαίος αρχαιολογικός χώρος της Λή΅νου. Είναι το Καβείριο, ένας
λατρευτικός χώρος, όπου τελούνταν τα απόκρυφά Καβείρια Μυστήρια κατά την ελληνική
αρχαιότητα. Ώρα για ΅πάνιο σε ΅ια από τις ωραίες παραλίες του νησιού και γεύ΅α εξ’
ιδίων. Επιστροφή στο ξενοδοχείο ΅ας. Προαιρετική διασκέδαση. ∆ιαν/ση.
4η η΅έρα: ΚΟΝΤΙΑ – Ν. ΚΟΥΡΤΑΛΗ – ΠΟΛΙΟΧΝΗ - ΜΟΥ∆ΡΟΣ
Πρωινό. Θα ξεκινήσου΅ε τη ση΅ερινή ΅ας εκδρο΅ή από νοτιοανατολικά. Θα θαυ΅άσου΅ε του ανε΅ό΅υλους του Κοντιά και τον παραδοσιακό οικισ΅ό, ο οποιος φιλοξενεί την
πινακοθήκη της Σύγχρονης Βαλκανικής Τέχνης. Συνεχίζοντας φτάνου΅ε στο γραφικό
λι΅ανάκι της Νεας Κουταλη, που ιδρύθηκε από πρόσφυγες της Προποντίδας. Εδώ
υπάρχει το ΅ουσείο Ναυτικής Παράδοσης και η έκθεση Σπογγαλιειας. Συνεχίζού΅ε για την
Πόλιόχνη, ένα σπουδαίο αρχαιολογικό χώρο, όχι ΅όνο για τη Λή΅νο, αλλά και για όλο το
χώρο του Αιγαίου. ∆εν ΅πορεί παρά ο Μούδρος, η δεύτερη ΅εγαλύτερη πόλη της Λή΅νου
΅ετά τη Μύρινα, να ΅ην αποτελέσει έναν από τους σταθ΅ούς του ταξιδιού ΅ας.
Κατευθυνό΅αστε προς το γειτονικό Ρω΅ανού. Ένα χωριό που θεωρείται από τα
ο΅ορφότερα της Λήνου, καθώς τα πετρόχτιστα σπίτια και τα παλιά αρχοντικά, είναι
δουλε΅ένα ΅ε τέχνη και ΅εράκι. Η Παπαϊωάννειος Σχολή (1906), η πανέ΅ορφη πλατεία, το
σκαλιστό πέτρινο ηρώο, ο Ναός της Γενέσεως του Χριστού του 1830, τα λαξευ΅ένα στο
έδαφος πιθάρια, οι παραδοσιακοί ανε΅ό΅υλοι στα γύρω υψώ΅ατα κάνουν το τοπίο
πραγ΅ατικά εντυπωσιακό κι ενδιαφέρον. Μας περι΅ένει ΅ια από τις καταπληκτικές
παραλίες της περιοχής, για ΅πάνιο και γεύ΅α εξ’ ιδίων. Επιστρέφου΅ε στο ξενοδοχείο
΅ας. ∆ιαν/ση.
5η η΅έρα: ΛΗΜΝΟΣ – ΚΑΒΑΛΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (150χλ΅.)
Πρωινό. Σή΅ερα ΅πορού΅ε να κάνου΅ε το τελευταίο ΅ας ΅πάνιο να γευ΅ατίσου΅ε εξ’
ιδίων να κάνου΅ε τη βόλτα ΅ας και τις τελευταίες αγορές ΅ας ΅έχρι την ώρα επιβίβασης
στο πλοίο, το απογευ΅α. Επιβίβαση στο πλοίο για Καβάλα και από εκεί για την
Θεσσαλονίκη

 

 
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 
 
 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 
 
 
Σημειώσεις:
 
 
     
 
     
<< Επιστροφή    
 
     


 
© 2006 Dayrise holidays. All Rights Reserved.