ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ | ΠΤΗΣΕΙΣ | ΤΑΞΙΔΙΑ | LASTMINUTE | ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | ΜΕΛΗ | ΕΡΓΑΣΙΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

STEP2 - Επιλέξτε αναχώρηση...

Αναχώρηση από: Αθήνα

     
 
Επιλέξτε ημερομηνία αναχώρησης
Μαϊος 2018   Ιούνιος 2018   Ιούλιος 2018   Αύγουστος 2018   Σεπτέμβριος 2018   Οκτώβριος 2018  
           
Νοέμβριος 2018   Δεκέμβριος 2018   Ιανουάριος 2019   Φεβρουάριος 2019   Μάρτιος 2019   Απρίλιος 2019  
           
 
 
0α. ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΓΑΛΛΙΛΕΑ ΙΕΡΟΣΟΛΙΜΑ ΒΗΘΛΕΕΜ ΙΕΡΙΧΩ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 657 € 6μέρες

Τετάρτη 02/02/2011 ΑΘΗΝΑΙ-ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΝ.
Ὥρα 23:00 - Συγκέντρωσις εἰς τόν συγκεκριμμένον χῶρον καὶ μεταφορά εἰς τόν ἀερολιμένα Σπάτων.
Πέμπτη 03/02/2011 ΑΘΗΝΑΙ–ΤΕΛ ΑΒΙΒ-ΓΑΛΙΛΑΙΑ.
Πτῆσις τῶν ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Α3 928 01:15/03:15 διά Τέλ Ἀβίβ.Ἄφιξις πολύ πρωΐ καὶ ἐπίσκεψις εἰς τήν ἀρχαίαν Ἰόππην(Μονήν Ἁγίων Ἀρχαγγέλων),τήν Λύδδα(Μονήν Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου),ὡς καὶ τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Γεωργίου ἐν Ἀριμαθαίᾳ.Ἀναχώρησις διά τήν περιοχήν τῆς Γαλιλαίας καὶ τήν πόλιν τῆς Ναζαρέτ.Τακτοποίησις εἰς ξενοδοχεῖον τῆς Ναζαρέτ,γεῦμα καὶ ἀνάπαυσις.Τό ἀπόγευμα ἐπίσκεψις εἰς τήν Μητρόπολιν τῆς Ναζαρέτ(Ἱ.Ν.Ἁγίου Γεωργίου),καὶ τόν Ναόν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ.Ἐπιστροφή εἰς τό ξενοδοχεῖον καὶ διναυκτέρευσις.
Παρασκευή 04/02/2011 ΓΑΛΙΛΑΙΑ –ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ.
Πρόγευμα.Ἀναχώρησις μετά τῶν ἀποσκευῶν μέ προορισμόν τά Ἱεροσόλυμα. Ἐπίσκεψις εἰς την εὐρυτέραν περιοχήν τῆς Γαλιλαίας(Κανά τῆς Γαλιλαίας,Ὄρος Θαβώρ, Ἰορδάνης Ποταμός ὅπου θά τελεσθῇ Ἁγιασμός πρός εὐλογίαν τῶν προσκυνητῶν,πόλις τῆς Τιβεριάδος,Ἱερά Μονή Ἁγίων Ἀποστόλων,καὶ ἀρχαῖα Καπερναούμ.Προαιρετικόν γεῦμα εἰς ἐστιατόριον τῆς Τιβεριάδος ὅπου θά ἔχωμεν τήν εὐκαιρίαν νά δοκιμάσωμεν τό λεγόμενον ψάρι τοῦ Ἀπόστολου Πέτρου. Ἀναχώρησις διά τά Ἱεροσόλυμα καὶ καθ’ὁδόν ἐπίσκεψις εἰς τήν Ιεράν Μονήν Ἀββᾶ Γερασίμου τοῦ Ἰορδανίτου. Τακτοποίησις εἰς τό ξενοδοχεῖον Ἱεροσολύμων,δεῖπνον καὶ διανυκτέρευσις.
Σάββατον 05/02/2011 ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ.
Ὥρα 08:00-Πρόγευμα.Ἐπίσκεψις τῆς παλαιᾶς πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων.Π.Ναός τῆς Ἀναστάσεως (Φρικτός Γολγοθάς - Ἁγία
Ἀποκαθήλωσις - Πανάγιος Τάφος - Εὕρεσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ κλπ.), Ὁδός τοῦ Μαρτυρίου(Οἶκος Ἁγίων Ἰωακείμ καὶ Ἄννης Πραιτώριον, Φυλακαί Χριστοῦ, Φυλακαί Ἀποστόλου Πέτρου,Ἐξώστης Ἁγίας Βερονίκης κλπ.),Γεθσημανή(Τάφον τῆς Παναγίας),Κῆπος Προδοσίας καὶ Προσευχῆς,καὶ Ναός τοῦ Πρωτομάρτυρος Στεφάνου.Ὑπόλοιπον ἡμέρας ἐλεύθερον.Ὥρα 13:00-Γεῦμα εἰς τό ξενοδοχεῖον.Ὥρα 14:30-Ἑσπερινός εἰς τόν Ν.τῆς Ἀναστάσεως.Ὥρα 18:30 - Ἀπόδειπνον εἰς τόν Γολγοθάν.
Μεσονύκτιον - Θ. Λειτουργία εἰς τόν Π. Τάφον. Προαιρετικῶς)
Κυριακή 06/02/2011 ΒΗΘΛΕΕΜ.
Παρακολούθησις τῆς Θείας λειτουργίας εἰς τόν Π. Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.
Ὥρα 11:00 : Ἐπίσκεψις εἰς τήν περιοχήν τῆς Βηθλεέμ.Σπήλαιον τῆς Γεννήσεως,σπήλαιον τῶν νηπίων,χωρίον τῶν ποιμένων,Ἱ.Μ. Ἀββά Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου καὶ προαιρετικῶς τήν Λαύραν Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου.Ἐπιστροφή εἰς Ἱεροσόλυμα. Δεῖπνον καὶ διανυκτέρευσις.
Δευτέρα 07/02/2011(Νεάπολις) ΝΑΜΠΛΟΥΣ-ΙΕΡΙΧΩ.
Ἀναχώρησις διά τήν Νεάπολιν(Ναμπλούς) καὶ τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίας Φωτεινῆς. Προσκύνησις τοῦ Ἁγίου λειψάνου τοῦ νεοαγιοκαταταχθέντος Ἱερομάρτυρος, πατρός ἡμῶν ΦΙΛΟΥΜΕΝΟΥ.Ἀναχώρησις διά τήν περιοχήν τῆς Ἱεριχοῦς.Ἐπίσκεψις τοῦ
Σαρανταρίου Ὄρους,τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Χοζεβᾶ (ἄν ἐπιτραπῇ ἡ πρόσβασις μέ ταξί),καὶ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Προφήτου Ἐλισσαίου. Ἐπιστροφή εἰς Ἱεροσόλυμα καὶ καθ’ὁδόν ἐπίσκεψις εἰς τήν Βηθανίαν (Ἱ. Μονή Μάρθας καὶ Μαρίας & Τάφος τοῦ Λαζάρου).Δεῖπνον & ἀνάπαυσις εἰς τό ξενοδοχεῖον.
Τρίτη 08/02/2011 ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ – ΤΕΛ ΑΒΙΒ – ΑΘΗΝΑΙ.
Πολύ πρωΐ μεταφορά εἰς τό ἀεροδρόμιον τοῦ Τέλ Ἀβίβ. Πτῆσις τῶν ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ Α3 929 05:40/07:45 διά τάς Ἀθήνας.Ἄφιξις καὶ μεταφορά εἰς τόν συγκεκριμμένον χῶρον.
ΠΡΟΣΟΧΗ:Τό πρόγραμμα δύναται νά τροποποιηθῇ ἀπό τόν ἐπικεφαλῆς Συνοδόν–Ἀρχηγόν,ὁσάκις παρίσταται ἀνάγκη, ὥστε νά ἐπιτευχθῆ ἡ καλλιτέρα δυνατή ἐκτέλεσίς του.

 

 
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
o Ἀεροπορικόν εἰσιτήριον Ἀθῆναι - Τέλ Ἀβίβ - Ἀθῆναι.
o Μεταφοραί, περιηγήσεις καὶ ξεναγήσεις κατά τό πρόγραμμα.
o Ἔξοδα ἀρχηγοῦ, συνοδοῦ καὶ Ἑλληνοφώνου ξεναγοῦ.
o Διαμονή πέντε (5) νυκτῶν εἰς ξενοδοχεῖα τοῦ Ἰσραήλ μέ
ἡμιδιατροφήν (πρόγευμα καὶ ἕν γεῦμα ἡμερησίως).
o Ἀνάβασις εἰς τό Ὄρος Θαβώρ μέ ταξί.
o Ταξιδιωτική ἀσφάλισις.


 
 
 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
o Οτιδήποτε αναφέρεται ὡς προαιρετικόν.
Τυχόν αὔξησις εἰς τούς φόρους αεροδρομίων, ἤ εἰς τό κόστος τῶν
αεροπορικών εισιτηρίων μέχρι τήν ἡμέρα αναχωρήσεως λόγῳ
αυξήσεως τῶν τιμών τοῦ πετρελαίου (Ἐπίναυλος καυσίμων).
o Είσοδοι εἰς μουσεία, μουσουλμανικά τεμένη, καὶ πιθανώς εἰς
μερικά προσκυνήματα.
o Ποτά κατά τά γεύματα & φιλοδωρήματα.
o Φόροι ἀεροδρομίων.
 
 
 
Σημειώσεις:
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τό πρόγραμμα δύναται νά τροποποιηθῇ ἀπό τόν επικεφαλής Συνοδόν–Ἀρχηγόν, οσάκις παρίσταται ανάγκη, ώστε να επιτευχθεί ἡ
καλλίτερη δυνατή εκτέλεση του.

Ἡ ἐγγραφή θά θεωρῆται ΕΓΚΥΡΟΣ μέ προκαταβολήν τοῦ ποσοῦ
τῶν 300 €.
 
 
     
 
     
<< Επιστροφή    
 
     


 
© 2006 Dayrise holidays. All Rights Reserved.